Snerydning

 

Snerydning

 

Vores stamvej i Hyllingeriis, er i vejklasse 2, hvilket vil sige, at der kun bliver ryddet for sne i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituationer. Det betyder også, at der ikke udføres glatføre-bekæmpelse med mindre der er isslag eller andre særlige forhold. Bekæmpelsen udføres af Frederikssund kommune, og kun indenfor normal arbejdstid. Så man kan fx ikke forvente, at der er ryddet mandag morgen, efter en weekend i sommerhuset. Stikvejene bliver slet ikke ryddet.

De veje der er markeret med grønt, bliver ryddet for sne i begrænset omfang. De øvrige veje bliver slet ikke ryddet.

Mere information kan findes på Frederikssund Kommunes hjemmeside: her