Forside

Landet mellem fjordene

 

Grundejerforeningen Fjordparken ( gf-fjordparken ) blev grundlagt 17. juni 1977. Foreningen består af 207 matrikler. Hyllingeriis 15 - 195 og Hyllingeriis 229 - 255. Generalforsamling afholdes een gang årligt og typisk i maj måned.

 

Området omkring GF-fjordparken:

GF Fjordparken ligger 6 km fra Skuldelev og 10 km fra Frederikssund. Skuldelev har skole, sportshal, institutioner, badestrand med badebro grillplads, samt havn. Midt i gadekæret ligger skulpturen Skuld. Man finder også Skuldelev dukke museum.

 

Sønderby: Gadekæret er byens midtpunkt med de gamle bindingsværkshuse og den idylliske kro. Havnen ligger for enden af Harebakkevej, en lille lystbåde havn og badebro.

 

Østby: Man kan køre ud af Hammervej for at komme ned til det idylliske fiskeleje. Der er borde og bænke hvor man kan spise sin medbragte mad. Man kan gå en tur af Kærkrogen og se Edwin Westergrens skulptur ved gadekæret.

 

Skibby:  Der er  mange muligheder for at handle. I omegnen kan man også opleve vinmarker, hvor der er arrangementer med vinsmagning. Godset Svanholm er Danmarks største landbrugs kollektiv, baseret på økologisk drift, gårdens produkter kan købes i Svanholms egen butik.

 

Vi har fået en hjertestarter:


Hjertestarteren hænger på Vandværket.

Adressen er:

Hyllingeriis 228, 4050 Skibby (3. stikvej)


Se filmen "Træd til ved hjertestop"

Ordensreglement


Hunde er velkommen i vores forening, men vi opfordrer til at de holdes i snor og at ejeren samler op efter dem

Nyheder

ARBEJDSDAG D. 27. APRIL KL. 10:00


Kære medlemmer 


Vi har arrangeret arbejdsdag på lørdag den 27. april 2024.

Vi mødes ved skuret i nr. 54 A kl. 10. Medbring arbejdshandsker, grensaks/ørnenæb, spade, motorsav, trillebør m.v. Der vil være flere forskellige arbejdsopgaver, så alle kan bidrage efter evne.

Efter endt arbejde serverer foreningen en ristet pølse samt en øl eller vand.

Vi håber, at der kommer mange glade medlemmer, så vi både kan få ryddet op forskellige steder samtidig med, at man kan møde nye og gamle medlemmer af foreningen.

Kontakt os på bestyrelsen@gf-fjordparken.dk


mvh

Bestyrelsen

GF-fjordparken

30-03-2024


HUSK GENERALFORSAMLINGEN


Generalforsamlingen i 2024 bliver afholdt lørdag den 13. april kl. 10-12

på Fjordlandsskolen Skibby Selsøvej 16 i Skibby.


Bestyrelsen

06-02-2024


Der er p.t. rigtig meget vand i området. Drænene blev sidst gennemgået i december og virker, som de skal. Der er derimod en overbelastning af kloaksystemet.

 

Novafos har i dag (6/2 2024) oplyst, at det kører, som det skal på rensningsanlægget, men at kloaksystemet ikke kan håndtere vandmængderne. Der kan ikke gøres andet end at afvente, at belastningen på systemet aftager.

 

Der må ikke pumpes vand i kloaksystemet. Vand skal i stedet pumpes til områder, hvor det kan sive ned.


Bestyrelsen

22-11-2023:


Kære alle


Hyllingeris Vandværk ønsker at informere om, at det i forbindelse med optimeringer på vandværket er nødvendigt at nedgrave et kabel fra vandværket til boringen. Vandværket har planlagt at påbegynde gravearbejdet torsdag den 23/11 kl. 8.00.

Eventuelle spørgsmål henvises til www.Hyllingeriisvand.dk, hvor man også kan registrere sin mail-adresse. Dette vil lette kommunikationen i fremtiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

21-09-2023:


NY ARBEJDSDAG LØRDAG DEN 7. OKTOBER


På grund af tekniske problemer med flishuggermaskinen, er der stadig en del grenaffald, der skal tages hånd om. Derfor har vi planlagt en ekstra arbejdsdag.

Hvis du har lyst og tid, vil vi sætte stor pris på din hjælp!


📅 Dato: Lørdag d. 7. oktober

⏰ Tidspunkt: Kl. 10.00

📍 Mødested: Ved skuret Hyllingeriis 54 A


Vi håber at se dig!


mvh Bestyrelsen