Bestyrelsen

Formand

Hanne Rahbæk Holten

Kasserer

Bjørn Elkær Andersen

Bestyrelsesmedlem

Lars Kiib Hecht

Bestyrelsesmedlem

Niels Handgaard

 Suppleant Bettina Röder (59)


Næste bestyrelses møde er planlagt til:Generalforsamlingen i 2024 bliver lørdag den 13. april kl. 10-12

. 

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du:

 

 

  • har adresseændringer
  • ejerskifte oplysninger
  • vil oplyse kontakt mail
  • har gode idéer eller forslag

 

 

Vi læser ikke beskeder hver dag, men bestræber os på, at svare hurtigst muligt, dog senest ved først kommende bestyrelsesmøde.

 

Postkassen ved nr. 54 A, kan benyttes til breve og beskeder, den tømmes jævnligt, og vil blive besvaret på samme måde, som ovenstående.

Du kan også benytte bestyrelsens mail:

 

bestyrelsen@gf-fjordparken.dk


NB Husk at du også skal melde adresseændring til Vandværket

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 
 
 
 

Kontingent til grundejerforeningen:

 

Grundejere i området er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen. Kontingentet andrager årligt kr. 1.400,00 pr. d. 1/1-2024. Kontingentet bliver opkrævet pr. mail eller brev i januar måned. Du er selv ansvarlig for at bestyrelsen har de korrekte oplysninger, såsom adresse og e-mail. Modtager du ikke opkrævningen, så kontakt venligst bestyrelsen. Indbetaling kan ske til konto nr.: 0523-0000288911 husk venligst at anføre hvilket hus-nummer indbetalingen drejer sig om.