Hjertestarter

Hjertestarteren hænger på Vandværkets ydervæg.


Adressen er: Hyllingeriis 228, 4050 Skibby (3. stikvej)


For at sikre størst mulig effektivitet af hjertestarteren, opfordrer bestyrelsen jer til at overveje at blive hjerteløbere.

 

Hjerteløbere er personer, der kan komme løbende/kørende med hjertestarteren ved et hjertestop. Jo hurtigere hjertestarteren når frem, jo større er chancen for overlevelse. Hjerteløbere er derfor helt centrale, når vores hjertestarter skal være med til redde liv. Hvis du eller andre, til daglig er i nærheden af hjertestarteren, så meld dig som hjerteløber. Læs mere om ordningen på Trygfondens hjemmeside https://hjertestarter.dk/hjerteloeber.


Nedenstående materiale er hentet gratis på DANSK RÅD FOR GENOPLIVNINGs hjemmeside.