Dagrenovation

Dagrenovation

 

I sommerhus områder i Frederikssunds kommune gælder de samme regler som i helårsboliger. Det vil sige at man skal sortere sit affald i minimum to beholdere, den med grønt låg er til madaffald og den med sort låg er til restaffald. Affaldet afhentes på fredage i ulige uger.

Husk også at sortere papir, glasemballager, plastemballeger og metalemballager til genanvendelse i de sorte genbrugsbeholdere, der står på stamvejen.


Husk at skraldespandsstativer skal stå på egen grund og ikke på fællesarealerne.

 

Du kan læse mere om affald på Frederikssund kommunes hjemmeside: her Det er også her du kan melde manglende tømning.