Forside

Nyheder

Generalforsamling Lørdag d. 26 Maj kl 10 i Skuldelev hallens cafeteria

15/1-18 OPRÅB!

Alle parceller bedes forsikre

sig om at man ikke leder regnvand fra tagflader i kloakken

da vores system ikke har kapacitet

til dette og kloakvand

stuves op!

07/10-2017

 

Hjemmesiden er opdateret med referat fra generalforsamling samt regnskab for 2017

Kystsikring

03/11-2015

 

Bestyrelsen har fået nogle højder for henholdsvis Bodil og for nyt dige.

 

Vi er startet i den sydlige del af Hyllingeriis med at markere disse højder, den røde markering er Bodil, den gule er højden på det nye dige se billede.

20/10-2015

Der er kommet nyt under kystsikring.

 

-------------------------------------

 

20/10-2015

Der er nu udført den normale spuling af vores dræn. Der arbejdes på at få drænet til at fungerer bedre.

 

Bestyrelsen og mange frivillige har nu fået udbedret de værste huller i vejene efter Bodil.

 

( Endnu engang tak til de frivillige).

 

 

Stormrådet

I loven om stormflod og oversvømmelse fremgår det af §6 at selvrisikoen for skader efter stormflod, med en sjældenhed på mindre end 50 år, opgøres med trinvis stigende selvrisiko.

 

www.ois.dk kan du slå din ejendom op, og se hvilket selvrisikotrin din ejendom er på.

 

 

-------------------------------------

 

Grundejerforeningen med Danmarks

skønneste natur